Agitator Filmproduksjon
Agitator Filmproduksjon
hva vi gjør
hvem vi er
lenker
hva skjer?

produksjoner


AGITATOR AS
Postboks 456

5828 BERGEN
Norway


Agitator As

Promoter siden din også


post_agitator.no
 
KONTAKT:
Elin Andersson
elin.andersson@agitator.no

Frihet, Likhet og Det Muslimske Brorskap


Er islam kapret av radikale ekstremister som aktivt går inn for å ødelegge de verdier vestlige samfunn bygger på? Og bør verden være bekymret? Filmen er en personlig reise i den muslimske verden, fra sentrale intellektuelle som lever med truslene fra den moderne islamismen og inn til ledelsen for den verdensomspennende bevegelsen Muslimbrødrene.


Forfatteren Walid al-Kubaisi er filmens forteller og reiseleder. Fra Jemen til Kairo, fra Oslo til Paris, får publikum del i hans reise og et unikt og avslørende innblikk i antidemokratiske krefter som har fått oppsiktsvekkende stor innflytelse i den vestlige verden.


Dette er ikke en film om islam, men om trusselen fra radikale islamister. Bare en liten del av verdens muslimer er radikale, men de blir lyttet til og får stadig større innflytelse i Vesten. Denne filmen handler om dem. Dokumentaren hevder at Muslimbrødrene avviser vestlige verdier og kultur, og bruker sin religion i en tydelig strategi for å få makt i vestlige samfunn: Ikke ved hjelp av vold og trusler, men gjennom å infiltrere og undergrave demokratiet fra innsiden. 


Fritt Ord
støttet utvikling og produksjon av dokumentarfilmen ’Frihet, likhet og Det Muslimske Brorskap’ med kr 500 000 i 2008.


Filmen ble vist på TV2 mandag 29.11.2010 kl. 22.30 (og i reprise den påfølgende søndag formiddag) og skapte voldsom debatt.

English summary:


Freedom, Equality and the Muslim Brotherhood (2010)


Has Islam been hijacked by radical extremists who are actively trying to destroy the values on which Western society rests? Should the world be concerned? This film is a personal odyssey through the Muslim world, moving from key intellectuals who have to live with threats from modern Islamism to the top echelons of the worldwide movement known as the Muslim Brotherhood.

Author Walid al-Kubaisi is the film's narrator and tour guide. From Yemen to Cairo, from Oslo to Paris, the audience joins him on his travels, gaining unique and revealing insight into anti-democratic forces that have built up astonishing influence in the Western world.

This is not a film about Islam, but rather about the threat posed by radical Islamists. Only a tiny percentage of the world's Muslims are radical, but people are listening to them, and they are gaining growing influence in the West. This film is about them.

This documentary reveals how the Muslim Brotherhood rejects Western values and culture, and how they wield their religion as part of a clear strategy to accrue power in Western societies: Not through violence and threats, but by infiltrating and undermining democracy from the inside. 

Directed by: Per Christian Magnus/ Screenplay: Walid al-Kubaisi
Producers: Elin Sander and Elin Andersson, Agitator

Fritt Ord granted the documentary film 'Freedom, Similarity and the Muslim Brotherhood' (development and production) for NOK 500 000 in 2008.
 

 
År: 2010
Produsent: Elin Sander og Elin Andersson
Regi: Per Christian Magnus
Manus: Walid al-Kubaisi
Lengde: 52
Format: DigiBeta
Engelsk tittel: Freedom, Equality and the Muslim Brotherhood
Land: Norge
Foto: Robert Reinlund
Lyd: Robert Reinlund, etterarbeid: Lyd & Torden v/ Øyvind Rydland
Klipp: Diderik Cappelen og Torbjørn Fardal
Post-produksjon: TV2
Medvirkende:
Kamil Annajar, Lafif Lakhdar, Sayed El Qemany, Fekry Abdul Muttalib, Gamal al-Banna, Karima Kamal, Tarek Heggy, Rifat al Said, Mahdi Akif, Salih Al-Saremy

produksjoner

Frihet, Likhet og Det Muslimske Brorskap
2010, 52, DigiBeta

Gunnar Goes God
2010, 1t 15min, 35 mm farger og s/hv

1/2 engel 1/2 demon
2007, 54 min, Kreativ dokumentar

Lykke til, Pappa
2007, 15 min, 35mm farger

Strong Hold
2004, 9 min, 35mm, farger

Kulturell uorden
2003, 6 x 28 minutter, digibeta, NRK TV

Gunnar Goes Comfortable
2003, 1t. 15 min, 35mm

5 minutter om små ting
2002, 10 x 5 min, TV2-dokumentarer

Night Cap
2001, 7 min, 35mm farger

Mary
2000, 7 min, 35mm farger

Blå Java
2000, 7 min, 35mm farger

Fra Halifax til Honolulu
2000, 6 min, 35mm farger

Ein kvit sommerfugl
2000, 6 min, 35mm farger

Pepper
1999, 6 min, 35mm farger

Gunnar Goes God
A Scandinavian man’s quest for truth in the experience of God
vs. the experience of middleclass boredom
Gunnar Goes God